Bandymai ir sertifikatai

Siekdami būti užtikrinti savo gaminių kokybe, SKYDAS nuolat juos analizuoja mokslinėse tyrimo laboratorijose. Dažniausiai savo durų bandymus atlieka prestižinėje IFT ROSENHEIM bandymų laboratorijoje Vokietijoje.

Tobulindami savo durų savybes naudojasi per 10 metų sukauptomis žiniomis bei tyrimo laboratorijų patirtimi.

Atsparumo įsilaužimui bandymai atlikti IFT ROSENHEIM tyrimų laboratorijoje Vokietijoje.

Sertifikatus galite padidinti spausdami ant jų.

WK2 ENV1627

WK3 ENV1627

WK4 ENV1627

Neperšaunamų durų sertifikatas 

Atsparumo prašovimui kulka bandymai atlikti pagal standartą EN 1522 Beschussamt Ulm laboratorijoje Vokietijoje.
Bandymo rezultatai: FB4. 

Priešgaisrinių durų sertifikatai 

Atsparumo ugniai bandymai buvo atlikti IFT ROSENHEIM laboratorijoje Vokietijoje ir Inspecta Estonia OU, Estonia.
Bandymų rezultatai: EI130/ EI245/ E60. 

Oro garso izoliavimo nustatymas. Bandymai atlikti IF ROSENHEIM bandymų laboratorijoje Vokietijoje.

Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas. 

Bandymas atliktas pagal ISO 14351-1 ir LST EN ISO 8990 reikalavimus. Bandymo rezultatas: Šilumos perdavimo koeficientas: Ust=1,1 W-1m2K.

Patikimumo bandymas. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui.Bandymas atliktas pagal LST EN 1191:2001 reikalavimus. Gaminys atitinka 5-ą klasę, ciklų skaičius – 100.000. Bandymo rezultatas: pokytis V=0%.

Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas.
Bandymas atliktas pagal LST EN 12211 reikalavimus. Bandymo rezultatas: atsparumo klasė – C5.
Oro skverbties matavimas.
Bandymas atliktas pagal LST EN 1026 reikalavimus. Bandymo rezultatas: atsparumo klasė – 4.
Vandens nepralaidumo nustatymas. Bandymas atliktas pagal LST EN1027 reikalavimus. Bandymo rezultatas: atsparumo klasė – 6.

Mechaninio stiprumo ir standumo nustatymas. Bandymas atliktas pagal LST EN 950 reikalavimus.
Durų atsparumo minkšto ir sunkaus kūno smūgiui. Bandymas atliktas pagal LST EN 949 reikalavimus.
Durų atsparumo vertikaliam lenkimui nustatymas. Bandymas atliktas pagal LST EN 948 reikalavimus. Bandymo rezultatas: durys atitinka 4-ą stiprumo klasę.

Atitikties deklaracijos